Tuyên bố bảo vệ dữ liệu phiên bản 2.0 Trạng thái tính đến tháng 9 năm 2016

Có thể xem các phiên bản trước về tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi ở đây:

Thông tin xử lý dữ liệu chung

Medical Việt Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả các cá nhân mà dữ liệu của họ được Medical Việt Nam xử lý. Việc này được áp dụng bất kể địa điểm và phương thức thu thập dữ liệu. Sau đây là thông tin về loại và chức năng dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ và xử lý. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này áp dụng đối với trang web của Medical Việt Nam và tất cả các công ty liên kết khi dẫn chiếu đến tuyên bố này trên trang web của họ. Tuyên bố này không áp dụng đối với các trang web của Medical Việt Nam khi dẫn chiếu đến những tuyên bố bảo vệ dữ liệu riêng trên trang web đó.

Quyền của Người sử dụng

Nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn về việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn đồng thời sẽ hồi đáp các yêu cầu cung cấp thông tin, hiệu chỉnh, chặn hoặc xóa dữ liệu. Có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu qua thư điện tử: support@thietbiytenhapkhau.com.vn

Tại sao Medical Việt Nam lại thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tải dữ liệu của bạn?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp. Ví dụ: điều này có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng hoặc khảo sát lấy ý kiến, để xử lý những mối bận tâm của bạn, hoặc là một phần trong quá trình đăng ký hoặc đăng nhập. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để phục vụ mục đích xử lý các mối bận tâm của bạn và chuyển đến các công ty con và chuyên viên kinh doanh của chúng tôi trên khắp thế giới, nếu như việc xử lý cần thiết để phục vụ cho mục đích đã định sẵn. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn trong việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi để phục vụ các mục đích đánh giá và quảng cáo khuyến mại, và để cung cấp cho bạn các thông tin đã xử lý khác, cụ thể là những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, bản tin, tiếp thị qua email, khảo sát và tạo danh bạ điện thoại khi có sự đồng ý trước của bạn. Khi thực hiện một số thao tác xử lý dữ liệu cụ thể, Medical Việt Nam sử dụng các dịch vụ của các nhà cung cấp bên ngoài. Chúng tôi có thể truyền tải và xử lý dữ liệu của bạn bên ngoài quốc gia bạn đang sinh sống, tại một trong số các quốc gia mà Medical Việt Nam, các công ty con, các chuyên viên kinh doanh hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Medical Việt Nam đang hoạt động. Các quốc gia này có thể không thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu. Các nghĩa vụ hợp đồng về tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng cả trong công ty và với các chuyên viên kinh doanh và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Theo luật bảo vệ dữ liệu, những đơn vị này không được coi là các bên thứ ba. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn đồng ý để chúng tôi thực hiện, ví dụ như trong quá trình đăng ký. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ khi nào với hiệu lực áp dụng cho thời gian trong tương lai.

Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn vì mục đích đảm bảo an ninh dữ liệu và tối ưu hóa trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm các bản phân tích dữ liệu phục vụ mục đích thống kê theo các mẫu công cụ bảo vệ tính riêng tư. Ngoài ra, dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng phục vụ mục đích quảng bá, nghiên cứu thị trường và thiết kế dựa trên nhu cầu đối với các dịch vụ điện tử chỉ khi có sự đồng ý trước của bạn. Bạn có quyền từ chối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn bất cứ khi nào để phục vụ mục đích quảng bá và quảng cáo và để thu thập ý kiến với hiệu lực áp dụng cho thời gian trong tương lai.

Điều gì sẽ xảy ra trong quá trình đăng ký và đăng nhập?

Một số trang web của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký hoặc đăng nhập, ví dụ để nhận bản tin, rút thăm trúng thưởng, chơi game trực tuyến, thực hiện hợp đồng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký và đăng nhập cần phải thực hiện để kiểm soát các chức năng truy cập và cấp quyền. Chúng tôi đề nghị được thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân trong suốt thời gian đăng nhập để phục vụ các mục đích tương ứng trên các trang web. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc sử dụng để thông báo cho bạn về việc lưu trữ, xử lý và mục đích thu thập dữ liệu.

Các tệp nhật ký là gì?

Tệp nhật ký là tệp tin ghi chép tự động toàn bộ hoặc các thao tác được lựa chọn trên hệ thống máy tính. Các tệp nhật ký chủ yếu được sử dụng để kiểm soát và tự động hóa quy trình. Các tệp nhật ký ghi chép các thay đổi trong cơ sở dữ liệu của các giao dịch đã được hoàn thành hợp lý. Điều này cho phép khôi phục dữ liệu hiện tại trong trường hợp xảy ra lỗi (ví dụ như hỏng hệ thống). Các tệp nhật ký cũng được tạo ra bởi các máy chủ web. Các máy chủ ghi nhật ký các thông tin sau: địa chỉ máy gửi truy vấn, các trường xác thực thông tin, ngày và giờ truy cập, phương pháp truy cập và nội dung lệnh HTML, mã trạng thái của máy chủ web, thông tin trình duyệt được đang được sử dụng và hệ điều hành của máy khách.

Mỗi khi người dùng truy cập trang web của Medical Việt Nam và mỗi khi một tệp tin được tải về, dữ liệu về quá trình này sẽ tự động được lưu trong các tệp nhật ký tại các máy chủ của chúng tôi.

Dữ liệu của tôi sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Medical Việt Nam chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được thu thập về, hoặc trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật.

Tệp lưu trữ và bọ web là gì?

Medical Việt Nam thu thập thông tin về các khách ghé thăm trang web và các chiến dịch tiếp thị để cải tiến các trang web của mình. Chúng tôi sử dụng các loại tệp lưu trữ và các bọ web khác nhau để thực hiện thao tác này. Máy chủ web có thể sử dụng tệp lưu trữ để lưu trữ thông tin dưới dạng văn bản (v.d: mã tài khoản duy nhất) trên Máy tính của người sử dụng. Theo quy tắc, các tệp lưu trữ được sử dụng để nhận biết người sử dụng khi họ ghé thăm lại trang web. Tệp lưu trữ được gửi hoặc từ máy chủ web tới trình duyệt hoặc được tạo ra bằng hệ thống mã kịch bản từ phía máy khách (ví dụ như JavaScript). Thông tin tệp lưu trữ được lưu nội bộ trong máy tính của bạn và thường có thời hạn hiệu lực hạn chế.

Các trang web có ứng dụng Flash ghi và đọc lại các dữ liệu cụ thể của người dùng trên máy tính của họ.

Những tệp tin này được gọi là tệp lưu trữ Flash hoặc Đối tượng Chia sẻ Cục bộ (LSO). Những tệp này do phần bổ trợ Flash Player quản lý chứ không phải là trình duyệt web.

Các tệp lưu trữ Flash có chung các nguyên tắc với tệp lưu trữ truyền thống. Chỉ có thể đọc chúng bởi cùng một trang web mà trước đó được tạo ra để chứa tệp lưu trữ Flash đó. Tuy nhiên, chúng có thể lưu một lượng thông tin lớn hơn nhiều.

Các trình duyệt thường có một số thiết đặt để quản lý việc sử dụng tệp lưu trữ. Do đó bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để chấp nhận và lưu tệp lưu trữ hoặc hạn chế đối với một số trang web nhất định. Một tùy chọn khác là thiết lập trình duyệt thông báo cho bạn biết khi có một tệp lưu trữ được gửi đi.

Nếu muốn, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi và thao tác mà không có tệp lưu trữ. Tuy nhiên, do các tệp lưu trữ này cũng kiểm soát nội dung của trang web, nên trong trường hợp này, bạn sẽ bị giới hạn hiển thị trang hoặc giới hạn điều hướng trang. Các trang kết nối với trang web của chúng tôi có thể sử dụng tệp lưu trữ trong khi Medical Việt Nam không thể thông báo với bạn về việc sử dụng của họ.

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng các bọ web để cải thiện chất lượng giao tiếp qua email của chúng tôi. Bọ web là các tệp đồ họa nhỏ có thể nhận biết một số loại dữ liệu nhất định trên máy tính của bạn (ví dụ như: Tệp lưu trữ) nếu bạn đã xem qua trang web có liên kết với bọ web. Trong đó có cả địa chỉ IP của máy tính tải xuống trang web có hiển thị bọ web, đường dẫn của trang web có hiển thị bọ web, thời gian mà trang web hiển thị, loại trình duyệt tải tệp đồ họa, và số xác minh tệp lưu trữ mà máy chủ đã cài cho máy tính này trước đây. Khi chúng tôi trao đổi thư từ với quý vị thông qua địa chỉ email tương thích với HTML, các bọ web cho chúng tôi biết bạn đã nhập và đọc email hay chưa. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn hiển thị email HTML dưới dạng văn bản thuần túy để ngăn việc sử dụng bọ web.

Medical Việt Nam sử dụng những công cụ gì để phân tích và quảng cáo?

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các dữ liệu được thu thập một cách tự nhiên. Thông tin này rất quan trọng đối với chúng tôi trong việc phân tích những nội dung web được quan tâm và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng hàng loạt các hệ thống thu thập dữ liệu khác nhau như là những công cụ phân tích web. Những thông tin chi tiết về dữ liệu thu thập được và cách bạn có thể từ chối việc thu thập thông tin được liệt kê trong phần dưới đây:

Công cụ Omniture

Omniture thu thập dữ liệu về hành vi người dùng trên trang web, ví dụ những trang được truy cập, các mục và đường dẫn được nhấp vào, thông tin về thời gian truy cập, thời lượng xem các trang, sự lặp lại truy cập các trang. Omniture cũng sử dụng các tệp lưu trữ. Thông tin được lưu ẩn danh bằng cách ẩn đi địa chỉ IP của người dùng để tránh nhận dạng cá nhân.

Dữ liệu người dùng này được lưu trữ để lượng hóa sự hiệu quả của các trang web.

Bạn có thể từ chối cho thu thập dữ liệu người dùng. Để từ chối cho thu thập dữ liệu, vui lòng nhấn vào đường liên kết dưới đây: http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

Công cụ Crazy Egg

Crazy Egg được sử dụng để thu thập thông tin về hành vi người dùng trên trang web. Điều này cho phép chúng tôi cải thiện hiệu quả điều hướng trang.

Kịch bản theo dõi của Crazy Egg là thu thập thông tin về hành vi điều hướng của người dùng trên trang web của chúng tôi và những trang liên kết với trang web được truy cập thường xuyên nhất.

Crazy Egg có thể thu thập thêm thông tin về máy tính của người dùng nếu những thông tin đó được hiển thị sẵn thông qua trình duyệt của người dùng, ví dụ như:

  • Thông tin về ứng dụng trình duyệt
  • Thông tin về hệ điều hành
  • Thông tin xem thiết bị đang sử dụng có phải là thiết bị di động hay không
  • Địa chỉ IP
  • Những trang web đã được truy cập
  • Vị trí địa lý
  • Thời gian truy cập
  • Dịch vụ hoặc trang web (dẫn chiếu) đã truy cập trước đây

Thông tin chi tiết về chức năng theo dõi Crazy Egg có thể được tìm hiểu tại trang web Crazy Egg: http://www.crazyegg.com/privacy

Bạn có thể từ chối cho thu thập dữ liệu người dùng. Để từ chối cho thu thập dữ liệu, vui lòng nhấn vào đường liên kết dưới đây: http://www.crazyegg.com/opt-out

Công cụ Microsoft Dynamics Marketing

Medical Việt Nam cũng sử dụng công cụ Microsoft Dynamics Marketing khi thực hiện các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Để lượng hóa hiệu quả những chiến dịch tiếp thị đó, chúng tôi cung cấp cho bạn trang web hiệu quả và ngăn ngừa việc lạm dụng hệ thống hết mức có thể, Microsoft Dynamics Marketing sẽ thay mặt Medical Việt Nam thực hiện thu thập những thông tin như kiểu hình điều hướng và hành vi người dùng. Tệp lưu trữ được sử dụng để duy trì phiên làm việc của bạn và xác định bạn là khách truy cập cũ quay trở lại. Chúng tôi dùng thông tin này để phân tích những trang mạng nào bạn đã truy cập nhằm để chúng tôi có thể bổ sung thêm các nội dung liên quan và xác định loại thông tin mà bạn đang quan tâm. Thông tin do tệp lưu trữ tạo ra bao gồm địa chỉ IP của bạn và các dữ liệu vị trí có liên quan. Thông tin này được Microsoft lưu lại vì lý do kỹ thuật nhưng hiện chưa sẵn có đối với Medical Việt Nam. Microsoft Dynamics Marketing cũng tạo ra kịch bản phân tích hành vi cho các trang web (và các trang con). Microsoft thay mặt Medical Việt Nam sử dụng những kịch bản đó để lưu trữ đường dẫn chiếu URL, cho phép phân tích hành vi người dùng của khách truy cập đã được xác định. Dữ liệu người dùng này được lưu để phục vụ mục đích lượng hóa sự hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị.

Chúng tôi cũng dùng Microsoft Dynamics Marketing để gửi thư thông báo. Microsoft sẽ thay mặt Medical Việt Nam phân tích hành vi người dùng tương ứng khi mở và đọc thư thông báo và lập báo cáo để chúng tôi có thể gửi đến bạn những thông tin được điều chỉnh phù hợp với cá nhân. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin này đến các bên thứ ba. Bạn có thể ngăn việc phân tích này bằng cách hủy đăng ký nhận thông báo.

Bạn có thể ngăn việc thu thập dữ liệu người dùng của bạn bằng cách thay đổi những thiết lập tệp lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về tệp lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của Microsoft, vui lòng truy cập: https://www.microsoft.com/en-US/privacystatement/OnlineServices/Default.aspx

Công cụ Microsoft SharePoint

Đối với các biểu mẫu liên hệ trên trang web, chúng tôi sử dụng công nghệ thu thập và lưu trữ không chỉ những dữ liệu cá nhân cần thiết mà còn cả đường dẫn chiếu URL sau khi biểu mẫu được gửi đi. Bằng cách nhấn gửi đi mẫu biểu, bạn đã đồng ý thực hiện quá trình này.

Sử dụng Plugins Mạng Xã hội Facebook

Để làm cho trang web của chúng tôi thêm hấp dẫn và thân thiện với người dùng, các trang nhỏ sẽ được tích hợp các công cụ truyền thông xã hội của mạng xã hội facebook.com, được điều hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Plugin này được nhận dạng thông qua logo Facebook (chữ “f” màu trắng trên nền xanh hoặc biểu tượng “thumbs up” (ngón cái hướng lên)), từ “Like” (thích) hoặc các từ như “Facebook social plugin” (Plugin Mạng xã hội Facebook). Để xem danh sách và thiết kế của các plugin mạng xã hội Facebook, vui lòng xem tại đây: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Khi truy cập một trong những trang web của chúng tôi mà có công cụ truyền thông xã hội đó, trình duyệt của bạn sẽ được kết nối trực tiếp tới máy chủ Facebook. Nội dung của các plugin mạng xã hội sau đó được gửi trực tiếp tới trình duyệt của bạn và được tích hợp trong trang web tương ứng. Trong trường hợp này, Facebook sẽ biết địa chỉ IP của bạn và các thông tin liên quan đến thiết bị. Những thông tin về việc bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi cũng sẽ được chuyển sang Facebook. Sau đó, Facebook có thể sẽ lưu tệp lưu trữ trên máy tính của bạn, tệp lưu trữ này sẽ được xóa khi đóng trình duyệt (xem mục tệp lưu trữ). Chúng tôi không kiểm soát lượng dữ liệu được thu thập bởi plugin mạng xã hội này.

Theo chúng tôi được biết, Facebook có thể thêm thông tin về việc bạn truy cập các trang của chúng tôi vào tài khoản người dùng cá nhân của bạn trên Facebook nếu bạn truy cập vào Facebook khi đang vào trang web của chúng tôi. Với việc tương tác với các plugin mạng xã hội, ví dụ như nhấn vào nút “Like” hoặc gửi bình luận thì thông tin tương ứng sẽ được gửi trực tiếp tới Facebook từ trình duyệt của bạn và được lưu ở đó. Chỉ có thể chặn việc truyền dữ liệu này khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản Facebook trước khi truy cập trang web của chúng tôi. Ngay cả khi bạn không phải là thành viên của Facebook thì vẫn có khả năng là Facebook sẽ xác định được và lưu địa chỉ IP của bạn. Có thể chặn các plugin mạng xã hội Facebook bằng cách sử dụng công cụ bổ trợ cho trình duyệt của bạn ví dụ như công cụ “Facebook Blocker” (chặn Facebook).

Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) để biết rõ hơn về mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu bởi Facebook, xử lý thông tin, sử dụng dữ liệu trên và bởi Facebook cũng như quyền lợi và cách thức bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Sử dụng Plugin Mạng Xã hội Twitter

Các chức năng Twitter có thể được tích hợp vào các trang web của chúng tôi. Các chức năng Twitter được cung cấp bởi Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Mỹ. Các đặc tính này được nhận dạng bởi các từ như “Twitter” hoặc “Follow”/“Re-Tweet” cùng với biểu tượng chú chim màu xanh. Khi sử dụng các chức năng này, bạn có thể chia sẻ bài viết hoặc trang bài trên Twitter hoặc theo dõi người cung cấp Twitter, nếu bạn đã có tài khoản Twitter.

Các trang web mà bạn đã truy cập được liên kết tới tài khoản Twitter của bạn và được thông báo cho các người dùng Twitter. Bao gồm cả việc truyền dữ liệu tới Twitter.

Với vai trò là nhà cung cấp các trang web, có sẵn các chức năng này, nên chúng tôi không biết về nội dung dữ liệu được truyền tải tới và được sử dụng bởi Twitter. Để biết thêm thông tin về Chính sách Quyền Riêng tư của Twitter, vui lòng truy cập http://twitter.com/privacy. Quý vị có thể thay đổi tùy chọn quyền riêng tư của mình trên Twitter trong phần thiết đặt tài khoản tại http://twitter.com/account/settings.

Sử dụng Plugin Mạng Xã hội LinkedIn

Ngoài ra, plugin của LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (sau đây gọi tắt là “LinkedIn”), cũng được tích hợp trên các trang web của chúng tôi. Những chức năng này được nhận diện qua logo của LinkedIn.

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, liên kết trực tiếp giữa trang trình duyệt của bạn và máy chủ LinkedIn sẽ được tạo ra thông qua plugin này. Liên kết này cung cấp cho LinkedIn những thông tin liên quan đến việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi với địa chỉ IP của bạn.

Nếu bạn nhấn vào nút “Recommend” (Giới thiệu) trên LinkedIn trong khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn, bạn có thể liên kết nội dung các trang web của chúng tôi vào hồ sơ LinkedIn của bạn. Tính năng này cho phép LinkedIn liên kết lượt truy cập của bạn với trang web của chúng tôi bằng tài khoản người dùng của bạn.

Để biết thêm thông tin về thu thập dữ liệu, quyền và cách thức bảo mật thông tin của bạn, vui lòng truy cập chính sách về quyền riêng tư của LinkedIn: Thông tin này do LinkedIn kiểm soát theo đường liên kết https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.

Sử dụng Plugin Mạng Xã hội Xing

Các trang mạng của chúng tôi cũng sử dụng plugin từ mạng xã hội xing.com (sau đây gọi tắt là “Xing”) được điều hành bởi XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Đức.

Khi truy cập một trong những trang web của chúng tôi với một trong số những plugin này, trình duyệt của bạn sẽ được kết nối trực tiếp tới máy chủ Xing. Nội dung của plugin sau đó được Xing gửi trực tiếp tới trình duyệt của bạn và được tích hợp trong trang web tương ứng.

Việc tích hợp plugin thông báo cho Xing biết bạn đã truy cập vào trang cụ thể nào trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn đăng nhập vào Xing, trang sẽ liên kết lượt truy cập của bạn với tài khoản Xing của bạn. Để biết thêm thông tin về thu thập dữ liệu, cách Xing sử dụng dữ liệu, quyền và cách thức bảo mật thông tin của bạn, vui lòng truy cập chính sách về quyền riêng tư của Xing: https://www.xing.com/privacy.

Sử dụng Plugin Mạng Xã hội YouTube

Trên các trang web của chúng tôi, bạn sẽ có thể tìm được những plugin được tích hợp từ YouTube, thuộc sở hữu của Google Inc., 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Ngay sau khi bạn truy cập một trong số các trang web của chúng tôi bằng plugin Youtube, trình duyệt của bạn sẽ tạo ra kết nối đến máy chủ YouTube. Sau đó, máy chủ YouTube được thông báo về các trang web mà bạn đã ghé thăm. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn, YouTube có thể bổ sung thêm hành vi lướt web của bạn trực tiếp đến trang hồ sơ cá nhân của bạn. Điều này sẽ không xảy ra nếu bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình. Thông tin thu thập dữ liệu (mục đích, phạm vi, quá trình xử lý sau đó, việc sử dụng), và về quyền và cách thiết đặt bảo về quyền riêng tư của bạn có thể được tham khảo thêm tạichính sách quyền riêng tư của YouTube https://www.google.en/intl/en/policies/privacy/.

Sử dụng Plugin Slideshare

Chúng tôi cũng sử dụng Slideshare đối với một số trang web cá nhân cụ thể để hiện thị nội dung trình bày của chúng tôi. Slideshare là một dịch vụ do LinkedIn cung cấp để chia sẻ thông tin dưới dạng nội dung thuyết trình. Bạn cần phải đưa ra sự đồng ý rõ ràng đối với việc sử dụng Slideshare vì ngay từ khi bắt đầu trình chiếu, dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển sang Slideshare.com, Google Analytics và comScore. Bên cạnh đó, tệp lưu trữ sẽ được cài đặt trên trình duyệt của bạn và dữ liệu được truyền tải đến Hoa Kỳ và lưu lại. Chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với quá trình này và chúng tôi không biết phạm vi thu thập dữ liệu, mục đích hoặc thời gian lưu trữ của những dịch vụ này. Vì thế, chúng tôi đã tích hợp Slideshare bằng cách nhấn đúp chuột để bảo vệ quyền lợi của bạn. comScore sử dụng dữ liệu của bạn để tạo ra trang hồ sơ người dùng để sử dụng phục vụ mục đích tiếp thị, nghiên cứu thị trường và thiết kế các trang web dựa theo nhu cầu để quảng cáo theo nhu cầu. Nếu bạn muốn thực hiện quyền của từ chối việc sử dụng này của bạn, bạn có thể liên hệ comScore.

Thông tin thu thập dữ liệu (mục đích, phạm vi, quá trình xử lý sau đó, việc sử dụng), quyền và cách thiết đặt bảo mật quyền riêng tư của bạn có thể được tham khảo thêm tại chính sách quyền riêng tư của LinkedIn: LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy và của comScore: comScore, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, United States, https://www.comscore.com/About_comScore/Privacy_Policy.

Thay đổi về Tuyên bố Bảo vệ Dữ liệu và Chính sách Quyền Riêng tư của Chúng tôi

Chúng tôi sẽ cập nhật tuyên bố bảo vệ dữ liệu và chính sách quyền riêng tư khi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình mới; thay đổi công nghệ bảo mật Internet và/hoặc Công nghệ Thông tin; hoặc khi được luật pháp yêu cầu. Do đó chúng tôi có quyền thay đổi hoặc bổ sung tuyên bố bảo vệ dữ liệu và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được công báo tại đây và được áp dụng cho lần sử dụng tiếp theo trang web của chúng tôi. Bạn nên truy cập trang này thường xuyên để biết được trạng thái của tuyên bố bảo vệ dữ liệu và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Điều này không bao gồm thay đổi mục đích sử dụng dữ liệu đã được lưu trữ.

Mọi thông tin có trên trang web này đã được kiểm tra cẩn thận. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các nội dung của các trang web hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh và mới nhất.

Trang web của Bên thứ ba

Đôi khi chúng tôi cung cấp các trang web của bên thứ ba dưới dạng các đường dẫn. Mặc dù chúng tôi đã chọn lựa cẩn thận bên thứ ba nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của các nội dung và an toàn dữ liệu của các trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, cam kết bảo vệ dữ liệu và chính sách quyền riêng tư này sẽ không áp dụng với các trang web của bên thứ ba được cung cấp. Medical Việt Nam không chịu trách nhiệm về các tuyên bố bảo vệ dữ liệu, chính sách quyền riêng tư, nội dung của các trang web khác.